Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 12 август 2015 г.

14 август 2015

1. На 11 август за първи път се отбелязва цяла година на Африканския континент без паралитичен полиомиелит. Необходими са 6 седмици за лабораторни изследвания на всички останали проби, за да се потвърди  този свободен от детски паралич период за Африка. За да се прекрати заболяването обаче е необходимо да се свърши още много работа: трябва да се засилят надзорните мрежи, за да се гарантира че няма неоткрита циркулация на полиовируси; всяко дете трябва да бъде имунизирано с полиоваксина; трябва да се задържи постигнатото в Африка и да се спре трансмисията на полиовируси в Афганистан и Пакистан. Повече прочетете тук.

2. През изминалата седмица за шести път се събра Комитетът по спешност към МЗП, за да оцени дали международното разпространение на полиомиелита продължава да представя Спешност за общественото здравеопазване от международно значение. Техните заключения и препоръки ще бъда публикувани през идната седмица.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 11.08.2015 г.

01.01. - 12.08.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

36

10

138

31

359

55

- в ендемични държави

36

1

121

31

340

52

- в неендемични държави

0

9

17

0

19

3

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 11.08.2015 г.

01.01. - 12.08.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

29

0

108

16

306

21

Афганистан

7

0

8

0

28

0

Нигерия

0

1

5

15

6

30

Сомалия

0

0

4

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

4

0

5

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Камерун

0

0

5

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

9

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са с разлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1.