Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 20 март 2013 г.

22 март 2013

1. От началото на 2013 г. не са съобщени случаи на заболели с паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3. През последните 6 месеца само 2 такива случая са регистрирани в света (в Нигерия, дата на начало на парализата при последния заболял  - 10 ноември 2012 г.). В Азия, случаи на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3 не са докладвани от април миналата година. В момента се отчитат най-ниските нива на трансмисия на див полиовирус тип 3, наблюдавани някога.

2. Актуална информация за научните дейности, свързани с полиомиелита може да се намери в последното издание на Polio Pipeline.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-19.03.2013 г.

01.01-21.03.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

11

31

223

- в ендемични държави

11

29

217

- в неендемични държави

0

2

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-19.03.2013 г.

01.01-21.03.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

   

5

12

1

1

14

58

Афганистан

1

   

1

5

   

5

37

Нигерия

5

   

5

7

3

 

10

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3