Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 27 март 2013 г.

1 април 2013

1. Експертните консултативни групи се събират, за да разгледат напредъка в световен и национален план по ерадикацията на полиомиелита.  

2. В Нигерия, Експертният Комитет по ерадикация на полиомиелита и рутинна имунизация (ERC) се събра миналата седмица в Абуджа. В Чад, националната техническа консултативна група (TAG) ще проведе среща в началото на април. В световен план, Стратегическата консултативна група на експертите по имунизация (SAGE) се очаква да се събере в Женева, Швейцария на 9-11 април. Сред другите имунизационни теми SAGE ще разгледа и ситуацията с полиомиелита в света.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-19.03.2013 г.

01.01-21.03.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

11

31

223

- в ендемични държави

11

29

217

- в неендемични държави

0

2

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-19.03.2013 г.

01.01-21.03.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

   

5

12

1

1

14

58

Афганистан

1

   

1

5

   

5

37

Нигерия

5

   

5

7

3

 

10

122

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3