Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 14 октомври 2015 г.

19 октомври 2015

1. Взрив от един случай от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси тип 1 (cVDPV1) бе потвърден в Демократична република Лаос  - 8-годишно момче с начало на парализата 7 септември. Взривове от cVDPVs могат да избухнат в области с нисък колективен имунитет и това подчертава още веднъж значението на пълното ваксинално покритие. Повече за VDPVs научете тук.

2. По време на имунизационните кампании през септември в Пакистан бяха обхванати 35 млн. деца с полиоваксини. Приблизително 3 млн. деца, пропуснати при предходни кампании, бяха обхванати с ваксини по време на последващите след кампаниите имунизационни дни.

3. През изминалата седмица в Лондон се събра Независимият Борд по Контрола, за да оцени прогреса по ерадикацията на полиомиелита и да направи своите препоръки. През следващите седмици се очаква да бъде публикуван доклада от срещата.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 13.10.2015 г.

01.01. - 14.10.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

51

14

242

37

359

55

- в ендемични държави

51

1

223

37

340

52

- в неендемични държави

0

13

19

0

19

3

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 13.10.2015 г.

01.01. - 14.10.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

13

0

12

0

28

0

Пакистан

38

0

205

19

306

21

Камерун

0

0

5

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

5

0

5

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Лаос

0

1

0

0

0

0

Мадагаскар

0

9

0

0

0

1

Мали

0

1

0

0

0

0

Нигерия

0

1

6

17

6

30

Сомалия

0

0

5

0

5

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Сирия

0

0

1

0

1

0

Украйна

0

2

0

0

0

0

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са с разлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1.