Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 28 октомври 2015 г.

30 октомври 2015

1. На 20 октомври Стратегическата група от експерти по имунизации (SAGE) потвърди, че глобалното координирано премахване на тип 2 полиовирус от живата полиоваксина (OPV) трябва да се извърши между 17 април и 1 май 2016 г. Държавите трябва да засилят своите подготвителни дейности по преминаване от тривалентна към двувалентна OPV, за да спазят посочената времева рамка.

2. Премахването на тип 2 от OPV е съществена част от статегията за ерадикиране на полиомиелита, която цели елиминирането на редките случаи на ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит (VAPP) или циркулацията на ваксинодериватни полиовируси (cVDPVs). Тип 2 съставката на OPV причинява 40% от случаите на VAPP и над 90% от случаите на cVDPV. За разлика от нея, дивият полиовирус тип 2 не е изолиран никъде в света от 1999 г. до днес и Глобалната Комисия по Сертифициране на Ерадикацията на Полиомиелита обяви на своето събиране през септември тази година, че този вирус е световно ерадикиран.

3. SAGE обаче обърна внимание, че много работа трябва да се свърши преди април 2016 г. От особено голямо значение е определянето от държавите на крайни срокове за предпазване на населението чрез предвижване напред към унищожаване на дивия полиовирус тип 2, който се намира на склад или чрез подходящото му съхранение в определени складови помещения. Текущите взривове от cVDPV2 трябва да се спрат напълно. Световното снабдяване с инактивирана полиоваксина трябва внимателно да се управлява с приоритет при доставяне за високорисковите зони. Повече прочетете тук.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 27.10.2015 г.

01.01. - 28.10.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

51

15

256

40

359

55

- в ендемични държави

51

1

237

38

340

52

- в неендемични държави

0

14

19

2

19

3

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 27.10.2015 г.

01.01. - 28.10.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

13

0

12

0

28

0

Пакистан

38

0

219

20

306

21

Камерун

0

0

5

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

5

0

5

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Лаос

0

1

0

0

0

0

Мадагаскар

0

10

0

0

0

1

Мали

0

1

0

0

0

0

Нигерия

0

1

6

17

6

30

Сомалия

0

0

5

0

5

0

Южен Судан

0

0

0

2

0

2

Сирия

0

0

1

0

1

0

Украйна

0

2

0

0

0

0

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са с разлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1.