Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 2 април 2013 г.

5 април 2013

1. През периода 9-11 април 2013 г. в Женева, Швейцария ще се събере Стратегическата консултативна група на експертите по имунизация (SAGE). Предварителната програма на срещата може да се види на http://www.who.int/immunization/sage/en/.

2. Финализиран е докладът за процеса на ерадикация на полиомиелита, който ще бъде представен на Световната Здравна Асамблея през май. Докладът включва преглед на ситуацията в света, на въздействието на националните планове за действия при спешност в останалите ендемични държави и обобщения на ключовите елементи на новия Стратегически план за ерадикация на полиомиелита 2013-2018. Докладът може да се намери на: http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/ReportstoWHOgoverningbodies.aspx.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-03.04.2013 г.

01.01-02.04.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

16

40

223

- в ендемични държави

16

37

217

- в неендемични държави

0

3

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-03.04.2013 г.

01.01-02.04.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

5

 

 

5

13

1

1

15

58

Афганистан

1

 

 

1

5

 

 

5

37

Нигерия

10

 

 

10

11

6

 

17

122

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org