Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 ноември 2015 г.

23 ноември 2015

1. През 2015 г. трансмисията на диви полиовируси е на най-ниски нива до момента, с по-малък брой докладвани случаи и от по-малък брой области. През тази година са съобщени 56 случая на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус от две държави - Пакистан и Афганистан, в сравнение с 290 случая от 9 държави, съобщени за същия период на 2014 г.
2. Обаче, в крайните фази на ерадикацията на полиомиелита, когато по-голямата част от света е свободна от заболяването, рисковете, които крият наличните пропуски в имунизационното покритие стават все по-значими. В много редки случаи, в области с хронични пропуски в имунизационния обхват циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPVs) могат да причинят взривове от случаи на полиомиелит. Това не е странична реакция на живата полиоваксина, а по скоро е ефект на ниския имунизационен обхват в обществото, позволило появата на такива щамове. Смятани за типично по-слабо вирулентни от дивите полиовируси (или причиняващи принципно по-малко случаи и имащи по-слабо географско разпространение) тази година такива щамове обаче са причина за повече случаи на парализа, отколкото дивите полиовируси. Повече държави са засегнати от взривове от cVDPV (Украйна, Гвинея, Лаос, Нигерия, Мадагаскар) в сравнение със засегнати от диви полиовируси страни - Пакистан и Афганистан; от 3 Региона на СЗО са докладвани взривове от cVDPV.
3. Усилията на Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита са насочени както към трансмисията на диви полиовируси, така и към взривовете от cVDPV. Това е от особено значение за началото на фазовото премахване на живата полиоваксина през следващата година, започващо с глобално координираното преминаване от тривалентна към двувалентна жива полиоваксина през април 2016 г.