Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 10 април 2013 г.

15 април 2013

1. На 10 април 2013 г. над 400 учени от целия свят, вкл. и Нобелови лауреати, декани на училища по обществено здравеопазване и други водещи здравни експерти се подписаха под Научната декларация за ерадикация на полиомиелита, заявявайки по този начин своята увереност в новия план за свят, свободен от полиомиелит през 2018 г.

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-09.04.2013 г.

01.01-10.04.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

18

41

223

- в ендемични държави

18

38

217

- в неендемични държави

0

3

6

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-09.04.2013 г.

01.01-10.04.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

6

 

 

6

13

1

1

15

58

Афганистан

1

 

 

1

6

 

 

6

37

Нигерия

11

 

 

11

11

6

 

17

122

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:www.polioeradication.org