Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 15 декември 2015 г.

18 декември 2015

1. Докладът от срещата на Експертната група по имунизации, провела се през септември 2015 г. бе публикуван тази седмица и потвърждава, че световното координирано преминаване от тривалентна към двувалентна жива полиоваксина трябва да се осъществи през април 2016 г.

2. Да погледнем назад към 2015 г. и напред към 2016 г.: прегледът на събитията през тази година показва, че са регистрирани по-малко случаи на паралитичен полиомиелит на по-малко места, в сравнение с преди. Докладът на Изпълнителния Борд на СЗО относно състоянието на ерадикацията на полиомиелита също обобщава постигнатият прогрес  на Плана за прекратяване на детския паралич и на Резолюция WHA68.3, приета от Световната Здравна Асамблея през май 2015 г.  

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 14.12.2015 г.

01.01. - 15.12.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

66

24

332

48

359

55

- в ендемични държави

66

2

313

45

340

52

- в неендемични държави

0

22

19

3

19

3

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 14.12.2015 г.

01.01. - 15.12.2014 г

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

17

0

25

0

28

0

Пакистан

49

2

282

20

306

22

Камерун

0

0

5

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

5

0

5

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Гвинея

0

2

0

1

0

1

Ирак

0

0

2

0

2

0

Лаос

0

5

0

0

0

0

Мадагаскар

0

10

0

1

0

1

Мианмар

0

2

0

0

0

0

Нигерия

0

1

6

24

6

30

Сомалия

0

0

5

0

5

0

Южен Судан

0

0

0

2

0

2

Сирия

0

0

1

0

1

0

Украйна

0

2

0

0

0

0

Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.