Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 20 януари 2016 г.

22 януари 2016

 

1. Остават три месеца до глобалното синхронизирано преминаване от тривалентна на двувалентна жива полиоваксина. Това ще бъде важна крачка към постигането на свят свободен от полиомиелит. Повече прочетете тук.

2. Проба от околна среда, взета в Кабул, Афганистан е положителна за див полиовирус тип 1. Планира се провеждането на имунизационни дейности.  

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 19.01.2016

01.01. - 20.01.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

0

0

1

0

72

28

- в ендемични държави

0

0

1

0

72

3

- в неендемични държави

0

0

0

0

0

25

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 19.01.2016

01.01. - 20.01.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

0

0

0

0

19

0

Пакистан

0

0

1

0

53

2

Гвинея

0

0

0

0

0

4

Лаос

0

0

0

0

0

7

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.