Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 10 февруари 2016 г.

19 февруари 2016

1. Надзорът на околната среда играе важна роля в доказване откриваемостта на полиовирусите, в местата, където те продължават да циркулират. Научете повече за надзора на околната среда чрез фотографии.

2. Остават 9 седмици до глобалното синхронизирано преминаване от три на двувалентна жива полиоваксина, важна крачка към постигането на свят без детски паралич. Повече прочетете тук.

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 09.02.2016

01.01. - 08.02.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

1

2

7

0

74

28

- в ендемични държави

1

0

7

0

74

3

- в неендемични държави

0

2

0

0

0

25

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 09.02.2016

01.01. - 08.02.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

0

0

0

0

20

0

Пакистан

1

0

7

0

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

4

Лаос

0

2

0

0

0

7

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.