Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 февруари 2016 г.

29 февруари 2016

1. Глобалната инициатива по Ерадикация на Полиомиелита публикува 6 нови видеоматериали на тема „Да осигурим един свят, свободен от полиомиелит", които включват материали за полиоваксините, циркулиращи ваксинодериватни щамове и предстоящото преминаване от тривалентна към двувалентна полиоваксина - т.нар. „Превлючване". Видеоматериалите са на английски и френски език.

2. Остават 8 седмици до глобалното синхронизирано преминаване от три на двувалентна жива полиоваксина, важна крачка към постигането на свят без детски паралич. Повече относно причините за това, прочетете тук. За подготовката по синхронизираното преминаване, прочетете тук.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 23.02.2016

01.01. - 22.02.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

2

2

10

0

74

31

- в ендемични държави

2

0

10

0

74

3

- в неендемични държави

0

2

0

0

0

28

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 23.02.2016

01.01. - 22.02.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

0

0

1

0

20

0

Пакистан

2

0

9

0

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

2

0

0

0

7

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.