Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 април 2013 г.

26 април 2013

1. Световната имунизационна седмица, която започна на 20 април 2013 г. цели промоцията на на един от най-силните здравни инструменти в света - прилагането на ваксини за предпазване от заболяване на хората във всяка една възраст. Имунизационната седмица започва в Американския регион на СЗО през 2003 г. През 2012 г. Имунизационна седмица бе проведена едновременно във всички региони на СЗО за първи път с участието на над 180 държави, територии и области.

2. Не е съобщаван случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3 (WPV3) в Пакистан за период от над 12 м. Последният случай на WPV3 датира от 18 април 2012 г. във федерално-административните племенни зони и агенции (ФАПА) на Пакистан. Пропуски в надзора на субнационално ниво във ФАПА обаче продължават да съществуват по тази причина не може да се изключи циркулация на полиовируси. Като част от националния план за действия при спешност, продължават усилията насочени към засилване на чувствителността на надзора, особено във ФАПА, където е отчетено спад в съобщаването на остри вяли парализи през последните 12 м.  

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-23.04.2013 г.

01.01-24.04.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

22

48

223

- в ендемични държави

22

45

217

- в неендемични държави

0

3

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-23.04.2013 г.

01.01-24.04.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

6

 

 

6

13

1

1

15

58

Афганистан

2

 

 

2

6

 

 

6

37

Нигерия

14

 

 

14

17

7

 

24

122

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3