Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 06 април 2016 г.

8 април 2016

1. Третата оценка на противоепидемичните мерки в Мадагаскар сочат, че надзорната система не е достатъчно силна, за да се даде заключение че е прекъсната трансмисията на полиовируси в страната. Определени са 39 рискови области, върху които трябва да се насочи вниманието по отношение надзора на полиомиелита.

2. Остава една седмица до глобалното синхронизирано преминаване от три- на двувалентна жива полиоваксина, което е първият етап от Цел 2 на Стратегическия план за ерадикация на полиомиелита 2013-2018.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 05.04.2016

01.01. - 06.03.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

9

3

22

1

74

32

- в ендемични държави

9

0

22

1

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

0

0

29

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 05.04.2016

01.01. - 06.04.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

2

0

1

0

20

0

Пакистан

7

0

21

1

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.