Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 20 април 2016 г.

22 април 2016

1. Глобалното синхронизирано преминаване от три-към двувалентна жива полиоваксина, което е първият етап от Цел 2 на Стратегическия план за Ерадикация на полиомиелита 2013-2018  е в ход и ще се извърши между 17 април и 1 май. На живо може да се проследява, в които страни това е извършено тук.

2. Стратегическата Експертна Група по имунизациите (SAGE) се срещна на 12-14 април, за да обсъди ерадикацията на полиомиелита. Официалният доклад от срещата може да прочетете тук.

3. Финалното комюнике на Организацията на Ислямското сътрудничество (OIC), прието от нейните членове повторно потвърждава важността на запазването на здравето и благоденствието на децата като задължение на родителите и обществото, което се препоръчва и от исляма и се обръща с призив към религиозните водачи и лидери да подкрепят усилията за ерадикация на полиомиелита.

4.    Докладът за полиомиелита на Световната Здравна Асамблея е публикуван. В него е обобщено постигнатото до момента по изпълнението на Статегическия план и Резолюция WHA68.3, приета от Световната Здравна Асамблея през май миналата година.

5.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 19.04.2016

01.01. - 20.03.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

11

3

22

1

74

32

- в ендемични държави

11

0

22

1

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

0

0

29

 

6.                  Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 19.04.2016

01.01. - 20.04.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

3

0

1

0

20

0

Пакистан

8

0

21

1

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.