Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 май 2016 г.

20 май 2016

1. През периода 17 април - 1 май 155 държави и територии участваха в историческото преминаване от тривалентна жива полиоваксина към двувалентна жива полиоваксина и премахването на полиовирус тип 2 от състава на ваксината с цел предпазване на бъдещото поколение от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси. Проследете преминаването от три- към двувалентна ваксина на живо тук.

2. Лихтенщайн дари 15 000 швейцарски франка на Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита чрез Rotary International. С изявлението на Бил и Мелинда Гейтс за утрояване на дарените от тях средства за ерадикацията на полиомиелита, приносът на Лихтенщайн за 2016 г. се изчислява на над 2 швейцарска франка дарение на глава от населението на държавата.

 Преминаване от три- към двувалентна жива полиоваксина

1. Между 17 април и 1 май полиовирус тип 2 бе премахнат като съставка за употреба от живата полиоваксина чрез глобално синхронизирано преминаване от три- към двувалентна жива поливаксина. Това е първият етап от Цел 2 на Стратегическия План за Ерадикация на полиомиелита 2013-2018 за премахване на живата полиоваксина в планов порядък като се започне с полиовирус тип 2 в резултат на обявената през септември 2015 г. ерадикацията на див полиовирус тип 2.

2. Благодарение на усилията на широк кръг от представители на здравни министерства, здравни работници, доброволци, наблюдатели, СЗО, УНИЦЕФ и партньори на СЗО, потвърждение за пълно преминаване от три- към двувалентна жива полиоваксина бе получено от 152 държави.

3. За гарантиране на плавното преминаване бяха проследени следните показатели. Към 10 май:

  • 154 от 155 (99%) държави и територии спряха прилагането на жива тривалентна полиоваксина.
  • Независим мониторинг за гарантиране на плавно преминаване започна в 149 от 153 държави (98%).
  • Национални Комитети по Валидиране са получили мониторингови данни за преминаването от 45 от 153 държави.
  • Регионалните офиси на СЗО са получили доклади от Национални Комитети по Валидиране от 43 държави.

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 10.05.2016

01.01. - 11.05.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

14

3

23

1

74

32

- в ендемични държави

14

0

23

1

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

0

0

29

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 10.05.2016

01.01. - 11.05.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

5

0

1

0

20

0

Пакистан

9

0

22

1

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.