Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 8 май 2013 г.

13 май 2013

1. Два нови случая на полиомиелит, причинен от див полиовирус са официално съобщени от Нигерия тази седмица. Общият брой на заболелите с полиомиелит в света през 2013 г. е 26, в сравнение с 53 случая за същия период на 2012 г. Допълнително, нов случай на циркулиращ ваксинален полиовирус тип 2 е докладван от Пакистан.

2. Независимият Борд по контрол се срещна тази седмица в Лондон, Великобритания, за да извърши преглед на последните епидемиологични данни по отношение на полиомиелита. Докладът от срещата се очаква да бъде изготвен в края на месеца. Програмата от срещата, както и презентации на отделни държави могат да се видят тук.

3. Здравните министри от различни държави ще се съберат на 20 май тази година в Женева на годишната Световна Здравна Асамблея. Ерадикацията на полиомиелита е точка от програмата и за да спомогне дискусията по въпроса Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита изготви доклад до здравната асамблея.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-07.05.2013 г.

01.01-08.05.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

26

53

223

- в ендемични държави

26

50

217

- в неендемични държави

0

3

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-07.05.2013 г.

01.01-08.05.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

6

 

 

6

13

2

1

16

58

Афганистан

2

 

 

2

6

 

 

6

37

Нигерия

18

 

 

18

21

7

 

28

122

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3