Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 1 юни 2016 г.

3 юни 2016

1. Миналата седмица в Женева се събраха здравните министри от цял свят за годишната Световна Здравна Асамблея. Сред темите, свързани с общественото здравеопазване делегатите разгледаха и обсъдиха епидемиологията на полиомиелита към настоящия момент и препотвърдиха своята съпричастност към прекратяването на трансмисията на полиовирусите в останалите резервоари на заболяването. Повече прочетете тук.

2. На 42 среща на Г7, която се проведе на 26-27 май 2016 г. в Ise-Shima, Япония, лидерите на Г7 препотвърдиха своята съпричастност към ерадикацията на полиомиелита в изявление. Повече прочетете тук.

3. Докладът на Експертната група по имунизациите от тяхната среща през април тази година е публикуван и включва дискусия относно направения прогрес по отношение ерадикацията на полиомиелита.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 31.05.2016

01.01. - 01.06.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

16

3

26

2

74

32

- в ендемични държави

16

0

26

2

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

0

0

29

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 31.05.2016

01.01. - 01.06.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

5

0

2

0

20

0

Пакистан

11

0

24

2

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

0

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.