Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 29 юни 2016 г.

5 юли 2016

1. На 21-22 юни в Абуджа се събра експертният комитет по ерадикация на полиомиелита и рутинни имунизации. Комитетът обърна внимание, че е необходима промяна в стратегията на Нигерия и преминаване от прекъсване на трансмисията към запазване на статута на страна свободна от полиомиелит, засилване на рутинните имунизации и отговора на взривове от ваксинодериватни полиовируси. Повече прочетете тук.

2. Тази седмица в Исламабад се събра експертната група на Пакистан, за да дискутира направения прогрес по отношение на прекъсване трансмисията на полиомиелита в страната и да обсъди решенията на предстоящите предизвикателства.

3. Надзорът е основна част от усилията на държавите в света по отношение ерадикацията на полиомиелита. Michel Zaffran, директор на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита, обяснява тези усилия на Ротари клуб тук.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 28.06.2016

01.01. - 29.06.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

17

3

29

8

74

32

- в ендемични държави

17

0

29

3

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

0

0

29

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 28.06.2016

01.01. - 29.06.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

6

0

4

0

20

0

Пакистан

11

0

25

2

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

0

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

1

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.