Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 6 юли 2016 г.

8 юли 2016

1. На 28-29 юни в Исламабад се събра експертната група на Пакистан и заключи, че общият фокус между партньорите и засиленият контрол на дейностите по програмата са ключът за достигане на ерадикацията на полиомиелита в страната. Повече прочетете тук.

2. На 21-22 юни в Абуджа се събра експертния комитет по ерадикация на полиомиелита и рутинни имунизации. Комитетът обърна внимание, че е необходима промяна в стратегията на Нигерия и преминаване от прекъсване на трансмисията към запазване на статута на страна свободна от полиомиелит, засилване на рутинните имунизации и отговора на взривове от ваксинодериватни полиовируси. Повече прочетете тук.

3. Експертната група по ерадикация на полиомиелита на Афганистан ще се събере следващата седмица в Кабул, за да разгледа постигнатия напредък към прекъсване на трансмисията на заболяването и за дискутира решенията на оставащите предизвикателства.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 05.07.2016

01.01. - 06.07.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

19

3

30

11

74

32

- в ендемични държави

19

0

30

3

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

8

0

29

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 05.07.2016

01.01. - 06.07.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

6

0

4

0

20

0

Пакистан

13

0

26

2

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

8

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

1

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.