Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 15 май 2013 г.

20 май 2013

1. Талибаните в Афганистан публикуваха изявление в подкрепа на здравните програми в страната, в което специално място бе отделено на имунизационните кампании с полиоваксина. Световната здравна организация приветства изявлението, отбеляза искането за вземане предвид на местните условия и подкрепи всички усилия в защита на децата на Афганистан от полиомиелит и други болести. Вижте повече тук.

2. Случай на полиомиелит причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) беше потвърден в Сомалия - първият в страната от 2007 г. насам. Започнаха противоепидемичните дейности.

3. Здравни министри от целия свят се събраха на годишната Световна здравна асамблея (СЗА), която започва на 20 май. Ерадикацията на полиомиелита е част от програмата и в помощ на дискусиите по въпроса Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита (ГИЕР) подготви доклад.

 4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-14.05.2013 г.

01.01-15.05.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

33

55

223

- в ендемични държави

32

52

217

- в неендемични държави

1

3

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-14.05.2013 г.

01.01-15.05.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

8

 

 

8

13

2

1

16

58

Афганистан

2

 

 

2

6

 

 

6

37

Нигерия

22

 

 

22

23

7

 

30

122

Сомалия

1

   

1

         

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3