Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 12 юли 2016 г.

21 юли 2016

1. Експертната група по ерадикация на полиомиелита на Афганистан се срещна в Кабул на 11-13 юли и преразгледа постигнатия напредък по отношение прекъсване трансмисията на полиовирусите и обсъди решенията на предстоящите предизвикателства.

2. Експертната група на Пакистан се събра в Исламабад на 28-29 юни и заключи, че  общият фокус между партньорите и засиленият контрол на дейностите по програмата са ключът за достигане на ерадикацията на полиомиелита в страната.

3. Независимият борд по контрола ще се събере в Лондон през следващата седмица, за да оцени прогреса по отношение на ерадикацията на полиомиелита.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

 Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели

01.01. - 11.07.2016

01.01. - 12.07.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

19

3

30

11

74

32

- в ендемични държави

19

0

30

3

74

3

- в неендемични държави

0

3

0

8

0

29

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 11.07.2016

01.01. - 12.07.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

6

0

4

0

20

0

Пакистан

13

0

26

2

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

8

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

0

0

0

1

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.