Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 22 май 2013 г.

27 май 2013

1. Случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV1) е бил потвърден в Кения с начало на парализата 30 април. Това е първият случай в страната от юли 2011 г. насам. Местонахождението на заболялото дете е бежански лагер в област Dadaab, близо до границата със Сомалия, където друг дете е заболяло от полиомиелит на 18 април тази година, близо до столицата Могадишу. Планирани са противоепидемичните мерки.

2. Здравните министри от цял свят се събраха в Женева на годишната Световна Здравна Асамблея. Прочети повече тук.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус 

Брой заболели

01.01-21.05.2013 г.

01.01-22.05.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

34

60

223

- в ендемични държави

32

57

217

- в неендемични държави

2

3

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-21.05.2013 г.

01.01-22.05.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

8

 

 

8

13

2

1

16

58

Афганистан

2

 

 

2

6

 

 

6

37

Нигерия

22

 

 

22

26

9

 

35

122

Кения

1

   

1

         

Сомалия

1

   

1

         

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3