Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 7 септември 2016 г.

13 септември 2016

1. Съобщен е 1 нов случай на паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 от щата Борно, след потвържзението на два други случая през месец август.  Продължават противоепидемичните мерки в североизточна Нигерия и в областта около езерото Чад. След засилването на надзора, вкл. и провеждането на ретроспективно проучване за случаи на ОВП не е необичайно и неочаквано ако бъдат открити нови случаи. 

2. Епидемията от полиомиелит в Нигерия е обявена за национална спешност за общественото здраве.

3. Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита спешно призова за провеждането на мерки в региона. Освен планираните средства за прилагане на мерки в региона, които възлизат на 116 млн. щатски долара, са необходими още 33 млн. щатски долара, които спешно трябва да бъдат осигурени. Повече прочетете тук.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

 Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели

01.01. - 06.09.2016

01.01. - 07.09.2015

2015 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

25

3

39

14

74

32

- в ендемични държави

22

0

39

3

74

3

- в неендемични държави

3

3

0

9

0

29

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 06.09.2016

01.01. - 07.09.2015

2015 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

8

0

9

0

20

0

Пакистан

14

0

30

2

54

2

Гвинея

0

0

0

0

0

7

Лаос

0

3

0

0

0

8

Мадагаскар

0

0

0

9

0

10

Мианмар

0

0

0

0

0

2

Нигерия

3

0

0

1

0

1

Украйна

0

0

0

0

0

2


Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2. Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.