Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 29 май 2013 г.

3 юни 2013

1. През изминалата седмица, по време на Световната Здравна Асамблея в Женева, здравни министри от целия свят се запознаха с прогреса, постигнат през 2012 г., който доведе до най-ниските регистрирани до момента нива на заболяемост от полиомиелит, благодарение на действията на страните членки. Делегатите подкрепиха новия стратегически план за ерадикация на полиомиелита 2013-2018, който да осигури свят без полио и който спешно се нуждае от пълно въвеждане в действие и финансиране. Повече информация - тук.

2. Четири нови случаи на полиомиелит, причинен от див полиовирус бяха съобщени от държави, разположение на Рога на Африка (един от Кения и три от Сомалия). Продължават противоепидемичните действия.

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-28.05.2013 г.

01.01-29.05.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

41

64

223

- в ендемични държави

35

61

217

- в неендемични държави

6

3

6

 

 4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-28.05.2013 г.

01.01-29.05.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

9

 

 

9

13

2

1

16

58

Афганистан

2

 

 

2

7

 

 

7

37

Нигерия

24

 

 

24

28

10

 

38

122

Кения

2

   

2

         

Сомалия

4

   

4

         

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3