Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 05 юни 2013 г.

7 юни 2013

1. Независимият Борд по контрола на полио ерадикацията подчерта, че „спирането на предаването на полиовирусите до края на 2014 г. е реалистично". В доклада от своята среща на 7-9 май, Бордът коментира основните промени, които превърнаха усилието в по-координирана здравна инициатива, довела полиомиелита до най-ниските нива. Независимият Борд по контрола оформи някои ключови препоръки за необходими основни промени. Например, необходимо е да се засилят комуникациите и социалната мобилизация в Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита, за да се създаде търсене на полио ваксинациите; необходимо е спешно да се вземе окончателно решение дали да се въведе инактивирана полио ваксина (IPV) в ендемичните държави преди универсалното въвеждане на IPV в новия Стратегически план за ерадикация на полиомиелита 2013-2018; необходимо е по-насочен глобален управленчески подход, който да гарантира, че държавите получават най-оптималната възможна подкрепа. За повече информация, вижте тук.

2. Див полиомиелитен вирус тип 1 беше изолиран от отпадни води в Израел, като част от рутинния надзор на околната среда в страната. Вирусът е открит само във води, няма регистриран случай на паралитичен полиомиелит сред хора. В хода са епидемиологично проучване и генетично секвениране за определя произхода на вируса. Здравните власти стартираха проучване в пълен обем, както и активно издирване на евентуални случаи и неимунизирани лица. Повече тук.

3. Продължават противоепидемичните дейности в Рога на Африка. Две мащабни имунизационни кампании вече са проведени в Сомалия, с отчетено общо добро покритие и участие на обществото.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-04.06.2013 г.

01.01-05.06.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

45

67

223

- в ендемични държави

36

64

217

- в неендемични държави

9

3

6

 

 5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-04.06.2013 г.

01.01-05.06.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

10

 

 

10

14

2

1

17

58

Афганистан

2

 

 

2

8

 

 

8

37

Нигерия

24

 

 

24

28

11

 

39

122

Кения

2

   

2

         

Сомалия

7

   

7

         

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3