Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 17 юли 2013 г.

19 юли 2013

1. Епидемията, засегнала Рога на Африка се разраства. Съобщени са 21 нови случая (1 от Кения и 20 в Сомалия). В Сомалия са проведени две имунизационни кампании след появата на последния случай. Продължават мерките за контрол на епидемията.

2. Актуализиране на данните за наличието на див полиовирус в отпадни води в Израел: Див полиовирус тип 1 беше изолиран от 30 проби от отпадни води от 10 места за пробонабиране в Израел. Пробите са събрани между февруари и юни 2013. Всички вируси са изолирани само от отпадни води - няма съобщени заболели от паралитичен полиомиелит. Здравните власти в Израел продължават провеждането на епидемиологично и свързано с общественото здраве проучвания. Правителството на Израел планира допълнителни имунизационни активности (SIAs) с жива полиоваксина за засилване на лигавичния имунитет и бързо прекъсване на вирусната циркулация. Повече може да прочетете тук

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-17.07.2013 г.

01.01-16.07.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

132

96

223

- в ендемични държави

59

91

217

- в неендемични държави

73

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-17.07.2013 г.

01.01-16.07.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

21

 

 

21

20

2

1

23

58

Афганистан

3

 

 

3

13

 

 

13

37

Нигерия

35

 

 

35

42

13

 

55

122

Кения

8

 

 

8

 

 

 

 

 

Сомалия

65

 

 

65

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:www.polioeradication.org