Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 24 юли 2013 г.

29 юли 2013

1. Световната инициатива за ерадикация на полиомиелита изказа своите съболезнования по повод смъртта на Ali Maow Maalin, който почина неочаквано на 22 юли след кратко боледуване. Ali Maow Maalin беше последният човек в света, боледувал от вариола, съобщен от Сомалия през 1977 г. През последните 12 години той работи като регионален служител по ерадикацията на полиомиелита в Мерка, Сомалия. Неговата отдаденост и трудолюбие спомогнаха за повишаване на вниманието към проблемите на полиомиелита в страната. "Моята страна беше последната в света ерадикирала дребната шарка, не искам да бъде и последната, преборила се с полиомиелита. Затова аз върша своята работа за постигане на тази цел." често е казвал той.

2. В Нигерия беше съобщен първият случай за 2013 г. на заболял от циркулиращ ваксиноасоцииран полиовирус тип 2 (cVDPV2) от щат Борно. Случаят е свързан с VDPV2, който циркулира по настоящем в Чад. От септември 2012 г. до момента не бяха регистрирани заболели с cVDPV2 в Нигерия. 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-23.07.2013 г.

01.01-24.07.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

140

100

223

- в ендемични държави

59

95

217

- в неендемични държави

81

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-23.07.2013 г.

01.01-24.07.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

21

 

 

21

20

2

1

23

58

Афганистан

3

 

 

3

15

 

 

15

37

Нигерия

35

 

 

35

44

13

 

57

122

Кения

9

 

 

9

 

 

 

 

 

Сомалия

72

 

 

72

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org