Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 31 юли 2013 г.

1 август 2013

1. В Нигерия, сформирана работна група към президента преразгледа последните новости в епидемиологията на полиомиелита и стратегиите за преодоляване на оставащите предизвикателства. Нова система за класификация на риска в областите с най-лоши показатели цели насочването на ресурси, където те са необходими.

2.  В Пакистан, продължава епидемията във Федералните административни племенни зони, като нов случай е съобщен от Khyber Agency. Настоящата епидемия заплашва прогреса, постигнат в другите области в страната, както и положените усилия в съседен Афганистан.

 

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-30.07.2013 г.

01.01-31.07.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

170

103

223

- в ендемични държави

65

98

217

- в неендемични държави

85

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-30.07.2013 г.

01.01-31.07.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

22

 

 

22

20

2

1

23

58

Афганистан

3

 

 

3

15

 

 

15

37

Нигерия

40

 

 

40

46

14

 

60

122

Кения

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Сомалия

95

 

 

95

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org