Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 7 август 2013 г.

9 август 2013

1. След потвърждението на 24 нови случая в Рога на Африка през изминалата седмица, през тази седмица са потвърдени още 5 в Сомалия.

2. В статия в AllAfrica.com, д-р Helen Rees, председател на Експертната група по имунизации (SAGE) коментира, че докато епидемията в Рога на Африка не се преодолее, трябва да се оказва пълна подкрепа на новия Стратегическии план за ерадикация на полиомиелита 2013-2018. Случаи като тези в Рога на Африка могат да възникнат сред всички уязвими групи и места по време на последните етапи от ерадикацията на полиомиелита. Д-р Rees подчертава, че новия Стратегически план включва всички елементи необходими за постигането на успех, вкл. агресивни мерки за борба със заболяването в оставащите ендемични области и нови механизми за борба с епидемиите. Пълният текст на статията може да се прочете тук.

3. В Пакистан, Федералните Административни Племенни Области (FATA) остават главният резервоар на полиовируси в страната и са заплаха за прогреса, постигнат в останалата част на страната, както и в съседен Афганистан. Проведен анализ на имунизационния статус при заболели с остра вяла парализа сочи, че повече от половината от децата във FATA са ненапълно имунизирано, като около 40% никога не са получавали доза жива полиоваксина.

4. Тази седмица в Израел беше проведена допълнителна имунизационна активност (SIA) с жива полиоваксина, целяща обхващането ва 200 000 деца на възраст между 2 месеца и 10 години в южната част на страната. Причината за това е изолирането след февруари тази година на див полиовирус тип 1 от 20 проби от отпадни води. Няма регистрирани случаи на паралитичен полиомиелит в страната. Въпреки че Израел има високо имунизационно покритие с убита полиоваксина, целта на SIA е да подсили нивата на лигавичния имунитет за бързо прекъсване на вирусната циркулация.

5. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-06.08.2013 г.

01.01-07.08.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

177

111

223

- в ендемични държави

67

106

217

- в неендемични държави

110

5

6

 

6. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-06.08.2013 г.

01.01-07.08.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

22

 

 

22

25

2

1

28

58

Афганистан

3

 

 

3

16

 

 

16

37

Нигерия

42

 

 

42

48

14

 

62

122

Кения

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Сомалия

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org