Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 21 август 2013 г.

23 август 2013

1.    В Етиопия бе открит случай на див полиовирус тип 1 при 18 месечно дете от регион Somali (област Warder).

2.    В периода от 3 февруари до 16 август тази година в Израел беше доказан див полиовирус тип 1 в 68 проби от отпадни води от 24 места за пробонабиране.

3.    Осем нови случая на деца, заболели от паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 бяха съобщени от заразени области в Сомалия тази седмица.

4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-20.08.2013 г.

01.01-21.08.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

192

123

223

- в ендемични държави

71

118

217

- в неендемични държави

121

5

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-20.08.2013 г.

01.01-21.08.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

24

 

 

24

26

2

1

29

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

43

 

 

43

57

15

 

72

122

Етиопия

1

   

1

         

Кения

12

 

 

12

 

 

 

 

 

Сомалия

108

 

 

100

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:www.polioeradication.org