Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Meсечeн бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – август 2019 г.

10 септември 2019

Див полиовирус

От началото на 2019 г. до 28 август 2019 г. в света са регистрирани 71 случая с див полиовирус. Случаите са регистрирани в Афганистан (13 случая) и Пакистан (58 случая). За сравнение от началото на 2018 г. до 28 август 2018 г. са регистрирани 15 случая с див полиовирус (12 в Афганистан и 3 в Пакистан), а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 33 случая (21 в Афганистан и 12 в Пакистан).

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на 2019 г. до 28 август 2019 г. в света са регистрирани 59 случая на ваксинодериватен полиовирус. Случаите са регистрирани в 14 държави, като най-голям относителен дял се регистрира от Демократична република Конго (23 случая) и Нигерия (15 случая). За сравнение от началото на 2018 г. до 28 август 2018 г. са регистрирани 30 случая с ваксинодериватен полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 103 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, Август 2019 г., достъпен на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/08/polio-news-201908-en.pdf