Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 28 август 2013 г.

31 август 2013

1.    Епидемията, причинена от див полиовирус тип 1 в Рога на Африка, която засегна Сомалия, Кения и Етиопия се разпространи и в два нови щата на Сомалия.

2.    Броят на пробите от отпадни води в Израел, положителни за див полиовирус тип 1 достигна 85; една от пробите е от Западния бряг и ивицата Газа.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-27.08.2013 г.

01.01-28.08.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

214

128

223

- в ендемични държави

72

123

217

- в неендемични държави

142

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-27.08.2013 г.

01.01-28.08.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

25

 

 

25

26

2

1

29

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

43

 

 

43

61

16

 

77

122

Етиопия

1

   

1

         

Кения

13

 

 

13

 

 

 

 

 

Сомалия

128

 

 

128

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org