Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Meсечeн бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – септември 2019 г.

5 ноември 2019

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - септември 2019

Див полиовирус

От началото на 2019 г. до 26 септември 2019 г. в света са регистрирани 82 случая с див полиовирус.  За сравнение от началото на 2018 г. до същата дата 2018 г. са регистрирани 18 случая с див полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 33 случая

 

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на 2019 г. до 26 септември 2019 г. в света са регистрирани 80 случая на ваксинодериватен полиовирус. За сравнение от началото на 2018 г. до 26 септември 2018 г. са регистрирани 52 случая с ваксинодериватен полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 103 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, Септември 2019 г., достъпен на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/10/polio-news-201909-en.pdf