Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 04 септември 2013 г.

10 септември 2013

1. Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита проведе три месечна оценка на действията в Сомалия и Кения по отношение на възникналите епидемии от полиомиелит там. Резултатът от проверката е, че приложените мерки са навременни и строги с национално участие и международно сътрудничество.

2. Налице е значителен риск от разрастване на епидемията и в двете държави. Има индикации, че приложените мерки вече дават резултат: регистрират се по-малко случаи в зоната, която се счита за „двигател" на епидемията - област Banadir в Сомалия, включваща и Mogadishu. Изготвени са конкретни препоръки, които да гарантират бързото прекратяване на епидемията.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-03.09.2013 г.

01.01-04.09.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

250

134

223

- в ендемични държави

76

129

217

- в неендемични държави

174

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-03.09.2013 г.

01.01-04.09.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

27

 

 

27

26

2

1

29

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

45

 

 

45

67

16

 

83

122

Етиопия

1

   

1

         

Кения

13

 

 

13

 

 

 

 

 

Сомалия

160

 

 

160

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3