Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - ноември 2019

17 декември 2019

Див полиовирус

От началото на 2019 г. до 27 ноември 2019 г. в света са регистрирани 112 случая с див полиовирус. За сравнение от началото на 2018 г. до същата дата 2018 г. са регистрирани 29 случая с див полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 33 случая

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на 2019 г. до 27 ноември 2019 г. в света са регистрирани 117 случая на ваксинодериватен полиовирус. За сравнение от началото на 2018 г. до 27 ноември 2018 г. са регистрирани 102 случая с ваксинодериватен полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 103 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, ноември 2019 г., достъпен на английски език на адрес  http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/12/polio-news-november2019-en.pdf