Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 декември 2019 г.

7 януари 2020

  • Запознайте се с различни аспекти от работата на Глобалната Инициатива за ерадикация на полиомиелита през 2018 г. в публикувания наскоро годишен отчет за 2018 г. Информацията е достъпна на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/Annual-report-2018.pdf

 

  • Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

 Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели

01.01. - 11.12.2019

01.01. - 11.12.2018

2018 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

116

227

30

104

33

104

- в ендемични държави

116

29

30

34

33

34

- в неендемични държави

0

198

0

70

0

70

 

  • Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава*

01.01. - 11.12.2019

01.01. - 11.12.2018

2018 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

22

0

21

0

21

0

Пакистан

94

11

9

0

12

0

Филипини

0

10

0

0

0

0

Нигерия

0

18

0

34

0

34

Централна Африканска Република

0

16

0

0

0

0

Демократична Република Конго

0

61

0

20

0

20

Бенин

0

6

0

0

0

0

Мианмар

0

6

0

0

0

0

Ангола

0

73

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Не са изобразени страните с под 5 случая на cVDPV, регистринани през 2019 г.

Източник: http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/