Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - декември 2019

7 януари 2020

Див полиовирус

От началото на 2019 г. до 17 декември 2019 г. в света са регистрирани 125 случая с див полиовирус.  За сравнение от началото на 2018 г. до същата дата 2018 г. са регистрирани 33 случая с див полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 33 случая

 

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на 2019 г. до 17 декември 2019 г. в света са регистрирани 241 случая на ваксинодериватен полиовирус. За сравнение от началото на 2018 г. до 17 декември 2018 г. са регистрирани 104 случая с ваксинодериватен полиовирус, а за цялата 2018 г. са регистрирани общо 104 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, ноември 2019 г., достъпен на английски език на адрес http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/12/polio-news-december2019-en.pdf