Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 11 септември 2013 г.

13 септември 2013

1. В резултат на епидемията в Рога на Африка, над  над 2/3 от заболелите тази година са от държавите, които са били свободни от полиомиелит.
 

2.   Отчетен е спад с 40% на регистрираните случаи от полиомиелит в ендемичните страни през тази година, в сравнение със същия период на 2013 г. (78 заболели срещу 131 заболели). Това е индикатор за постигнатия прогрес главно в Афганистан и Нигерия.

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-10.09.2013 г.

01.01-11.09.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

256

136

223

- в ендемични държави

78

131

217

- в неендемични държави

178

5

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-10.09.2013 г.

01.01-11.09.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

28

 

 

28

27

2

1

30

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

46

 

 

46

67

17

 

84

122

Етиопия

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

 

Сомалия

163

 

 

163

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3