Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - януари 2021

22 юли 2022

Див полиовирус

За 2020 г. в света са регистрирани общо 140 случая на див полиовирус.  За сравнение през  2019 г. са регистрирани 163 случая с див полиовирус.

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

През 2020 г. циркулиращите ваксинодериватни полиовируси са 959. За сравнение през  2019 г. са регистрирани общо 276 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, януари 2021 г., достъпен на английски език на адрес https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/01/polio-news-january2021-en.pdf