Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - януари 2020

19 февруари 2020

Див полиовирус

От началото на 2020 г. до 29 януари 2020 г. в света са регистрирани 4 случая с див полиовирус.  За сравнение от началото на 2019 г. до същата дата 2019 г. са регистрирани 8 случая с див полиовирус, а за цялата 2019 г. са регистрирани общо 173 случая

 

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на 2020 г. до 29 януари 2020 г. в света няма нови регистрирани случаи на ваксинодериватен полиовирус. За сравнение от началото на 2019 г. до същата дата 2019 г. е регистриран един случай на циркулиращ ваксинодериватен полиовирус, а за цялата 2019 г. са регистрирани общо 329 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, ноември 2019 г., достъпен на английски език на адрес http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/01/polio-news-january2020-en.pdf