Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - юни 2023

2 август 2023

Див полиовирус

От началото на годината до 28 юни 2023 г. са регистрирани общо 6 случая на див полиовирус.  За сравнение през  2022 г. за същия период са регистрирани 13 случая с див полиовирус.

Циркулиращ ваксино-дериватен полиовирус

От началото на годината до 28 юни 2023 г. са регистрирани общо 127 циркулиращи ваксинодериватни полиовируси. За сравнение за същия период през  2022 г. са регистрирани общо 157 случая с ваксинодериватен полиовирус.

Източник: Официален месечен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелит, юни 2023 г., достъпен на английски език на адрес https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2023/06/polio-news-June2023-en.pdf