Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 26 юли 2023 г.

2 август 2023

  • Афганистан - три проби от околна среда са положителни за див полиовирус (WPV1);
  • Алжир - една проба от околна среда е положителна за циркулиращ ваксинодериватен полиовирус 2 (cVDPV 2);
  • Бурунди - една проба от околна среда е положителна за циркулиращ ваксинодериватен полиовирус 2 (cVDPV 2);
  • Демократична Република Конго - регистриран е 1 случай на циркулиращ ваксинодериватен полиовирус 2 (cVDPV 2)
  • Нигерия - регистрирани са 2 случая и три проби от околна среда са положителни за циркулиращ ваксинодериватен полиовирус 2 (cVDPV 2)

Източник : https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/