Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 25 септември 2013 г.

30 септември 2013

1. Продължава усиленото прилагане на мерки за контрол на епидемията в Рога на Африка. Резултатът от тях вече е видим, тъй като броят на ново регистрираните случаи на паралитичен полиомиелит в Banadir, Сомалия (епицентърът на епидемията) намалява. Едновременно с това се подобряват и провежданите мероприятия и все повече деца са достигнати, вкл. в някои труднодостъпни области в южно-централна Сомалия. Рискът, който епидемията крие за целия регион отново бе подчертан през изминалата седмица, но въпреки това в Етиопия бяха отчетени два нови случая.

 

2. В Пакистан бяха съобщени 12 нови случая на заболели от циркулиращи ваксино-дериватни вируси тип 2, болшинството от които са в North Waziristan.

 

3. В рамките на Генералната Асамблея на ООН, президентът на Нигерия Goodluck Jonathan се среща с Бил Гейтс, съпредседател на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Бяха обсъдени поредица теми за развитието, вкл. ерадикацията на полиомиелита. Тъй като ерадикацията в страната покачва значителен прогрес (50% намаляване на случаите през тази година, в сравнение с предходната), Бил Гейтс коментира управлението и съпричастността на президента Jonathan: "Завършването на работата по ерадикацията на полиомиелита е твърде голямо начинание, за която подкрепата на президента е от голямо значение". Прочетете повече тук.

 

4. Независимият борд по контрола ще се събере на 1-2 октомври в Лондон, Великобритания. Прочетете повече тук.

 

5. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-24.09.2013 г.

01.01-25.09.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

270

150

223

- в ендемични държави

79

145

217

- в неендемични държави

191

5

6

 

6. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-24.09.2013 г.

01.01-25.09.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

28

 

 

28

34

2

1

37

58

Афганистан

4

 

 

4

18

 

 

18

37

Нигерия

47

 

 

47

73

17

 

90

122

Етиопия

3

   

3

         

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

 

Сомалия

174

 

 

174

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3