Начало / Бюлетин

  • A+
  • A
  • A-

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 9 октомври 2013 г.

14 октомври 2013

1. Всичките 43 циркулиращи ваксино-дериватни вируса (cVDPV), причинили полиомиелит тази година са тип 2 (cVDPV2), като болшинството от тях са съобщени от Азия (Пакистан - 29, Афганистан - 3). 22 от тях са от North Waziristan във Федералните Административни Племенни Области (FATA), Пакистан. Останалите вируси са изолирани от Чад (10) от област в близост до границите с Камерун, Чад, Нигер и Нигерия. 1 случай е съобщен и от Сомалия през януари 2013 г.

 

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-08.10.2013 г.

01.01-09.10.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

285

162

223

- в ендемични държави

94

157

217

- в неендемични държави

191

5

6

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-08.10.2013 г.

01.01-09.10.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

39

 

 

39

40

2

1

43

58

Афганистан

6

 

 

6

21

 

 

21

37

Нигерия

49

 

 

49

76

17

 

93

122

Етиопия

4

   

4

         

Кения

14

 

 

14

 

 

 

 

 

Сомалия

170

 

 

170

 

 

 

 

 

Южен Судан

3

   

3

         

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3