Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 44 (28.10-03.11.2013 г.)

5 ноември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 4 случая на деца, заболели с лицева парализа.

Проучени са 6 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,61.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 6 деца. Резултатите от проведени изследвания на 13 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси и при 7 от тях са доказани ентеровируси, чрез молекулярна диагностика.