Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 45 (04.11-10.11.2013 г.)

12 ноември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 3 случая на деца, заболели с лицева парализа.

Проучени са 5 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,51.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 5 деца. Резултатите от проведени изследвания на 3 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси и при 2 от тях са доказани ентеровируси, чрез молекулярна диагностика.