Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 38 (14.09-20.09.2015 г.)

23 септември 2015

В системата за надзор на ОВП са съобщени 3 случая на деца с лицева парализа.

Проучени са 2 деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,20.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 2 деца. Резултатите от проведени изследвания на 2 болни с ОВП са отрицателни за полиовируси.