Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 48 (23.11-29.11.2015 г.)

30 ноември 2015

В системата за надзор на ОВП няма съобщени случаи на деца с остра вяла парализа.
Няма проучени случаи на деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0.
В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" няма постъпили проби за изследване от деца. Няма резултати от проведени изследвания на болни с ОВП.