Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 50 (07.12-13.12.2015 г.)

15 декември 2015

 

В системата за надзор на ОВП са съобщени 5 случая на деца с остра вяла парализа.

Проучени са 5 случая на деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,51.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 5 деца. Резултатите от проведени изследвания на 1 болен с ОВП са отрицателни за полиомиелитни вируси.