Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 51 (14.12-20.12.2015 г.)

21 декември 2015

В системата за надзор на ОВП са съобщени 3 случая на деца с остра вяла парализа.

Проучен е 1 случай на дете до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,10.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 1 дете. Резултатите от проведени изследвания на 2 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.